Logo Unii Europejskiej
Ulgi dla przedsiębiorców

Ulgi dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy planujący rozpoczęcie działalności w Tarnowie, mogą liczyć na szereg atrakcyjnych, proinwestycyjnych ulg. Regulują to stosowne uchwały Rady Miejskiej.

Na terenach objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną, możliwe jest uzyskanie ulgi od podatku dochodowego w wysokości 35-55%, po spełnieniu odpowiednich wymogów (czytaj więcej).

Przedsiębiorcy na terenie miasta Tarnowa mogą skorzystać ze zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie trzech uchwał Rady Miejskiej, po spełnieniu warunków wynikających z ich zapisów.

Uchwała XI/116/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Tarnowa (pomoc de minimis). Ze zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie w/w Uchwały mogą skorzystać przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od nieruchomości, którzy utworzą nowe miejsca pracy na terenie miasta Tarnowa.

Uchwała NR LIII/674/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wraz z gruntami, w których wykonano remont elewacji lub iluminację świetlną (pomoc de minimis). Ze zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie w/w uchwały mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy dokonają remontu elewacji lub wykonają iluminację świetlną budynków wchodzących w skład zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnowie nr wpisu A-86 z dnia 12 kwietnia 1976 r.

Uchwała XI/117/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (regionalna pomoc inwestycyjna). Ze zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie w/w uchwały mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy zrealizują nowe inwestycje i utworzą nowe miejsca pracy związane z tymi inwestycjami na wyznaczonych w uchwale terenach.

Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie http://www.tkp.com.pl/informacja-o-ochronie-danych-osobowych, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Słowackiego 12 oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja